Miljöfarliga kemikalier i solskyddsprodukter

Pressmeddelande från Naturskyddsföreningen
 
Naturskyddsföreningen har granskat 18 solskyddsprodukter och i alla återfanns en eller flera miljöfarliga kemikalier. I fem produkter fanns zinkoxid som är förbjudet att använda som UV-filter. Zinkoxid är dessutom mycket giftigt för vattenlevande organismer.
   Naturskyddsföreningen har valt ut sju miljöfarliga kemikalier vars förekomst undersökts i ett slumpvis urval av vanliga solkrämer:
* Två olika sorters fysikaliska UV-filter: titandioxid och zinkoxid. Ett av dem, zinkoxid, kan i den form det förekommer i solkrämer vara mycket giftigt när det kommer ut i miljön och ha skadliga långtidseffekter.
* Tre ämnen används som kemiska UV-filter och är giftiga för miljön. De är mycket giftiga för vattenlevande organismer. Ett av ämnena är inte lättnedbrytbart i naturen och två av ämnena lagras lätt upp i höga halter i levande organismer.
* I solkrämerna hittades också två typer av s.k. siloxaner som är miljöfarliga. Dessa används som mjukgörare och för att höja solskyddsfaktorn. De är svårnedbrytbara, giftiga och kan lagras upp i mycket höga halter i levande organismer.
 
Miljögifterna i solkrämerna sprids till miljön dels direkt vid bad men de kan också spridas via avloppssystemet från dusch och tvätt. I EU:s kosmetikadirektiv regleras vad solkrämer och annan kosmetika får innehålla. Idag finns inga miljöaspekter med utan direktivet handlar bara om vilka hälsoeffekter ämnena har.
   Zinkoxid står inte med på Läkemedelsverkets lista över godkända UV-filter och är därför förbjudet att använda som UV-filter i solskyddsprodukter. Men trots det återfinns ämnet i flera solskyddsprodukter. Eftersom fysikaliska filter rekommenderas för barn finns zinkoxid främst i solkrämer riktade till barn såsom Bamse solskydd 30 (CCS) och Barn sollotion (ACO) som båda säljs på Apoteket. Anledningen till förbudet är negativa hälsoeffekter i samband med att ämnet, i den form det förekommer i solskyddsprodukter, utsätts för UV-ljus.
 
Mer fakta och tabell med alla produkterna och vilka miljögifter de innehåller:
www.naturskyddsforeningen.se/solskyd

Text & research: Robert Karlsson - tipsa gärna...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email