Thailand – Se upp med drogerLågpris >>> flyg och hotell - e-guidebok

Det kan tyckas vara en liberal inställning till droger i Thailand, eftersom det finns överallt och är lätt att få tag på. Mitt bästa, eller snarare mitt enda råd, är att helt hålla sig borta från kontakten med droger (med droger i detta fall räknar jag inte alkohol).
   Vid användande av droger är det stor risk att du antingen råkar ut för hälsoproblem eller så kan din vistelse i landet bli mycket längre än du planerat (långvarigt besök i ett thailändsk fängelse). Thailand ser inte mellan fingrarna när det gäller användning eller smuggling av narkotiska preparat och det är ingen förmildrande omständighet att du är utlänning. Under år 1993 blev till exempel över tusen utlänningar bestraffade för narkotikabrott.
   Som besökare i ett annat land är du tvungen att följa dess lagstiftning och ditt lands ambassad (Sverige, Norge eller Danmark) kan endast hjälpa dig med hitta en bra advokat, förmedla kontakter med anhöriga i Sverige och liknande. Det är det thailändska rättsväsendet som dömer dig.
   Straffen för den som ertappas med droger av någon form är hårda och det är ingen semester att sitta ett par år i ett thailändskt fängelse (det finns flera svenskar som sitter av långa fängelsestraff i Bangkok).
 
Nedan följer straffsatser för innehav eller konsumtion av droger:
 
Marijuana och magic mushroom (och intoxicating paper)
Straff för konsumtion:
– ett års fängelse och böter upp till 10 000 bath (ca 2 000 kronor).
Straff för innehav:
– fem års fängelse och böter upp till 50 000 bath (ca 10 000 kronor).
 
Kokaine och Morphine
Straff för konsumtion:
– från 6 månader upp till 10 års fängelse och böter upp till 5 000 bath.
Straff för innehav mindre än 100 gram:
– 5 års fängelse och böter 10 000 – 100 000 bath.
Straff för innehav mer än 100 gram:
– från 5 års fängelse upp till livstid, dessutom böter från 50 000 upp till 500 000 bath.
 
Heroin
Straff för konsumtion:
– fängelse från 6 månader upp till 10 år, därtill böter 5 000 bath upp till 100 000 bath.
Straff för innehav mindre än 20 gram:
– 1 år upp till 10 års fängelse och böter mellan 10 000 bath upp till 100 000 bath.
Straff för innehav mer än 20 gram, men mindre än 100 gram:
– upp till livstids fängelse och böter på mellan 50 000 och 500 000 bath.
Straff för innehav mer än 100 gram:
– livstids fängelse eller dödsstraff.
 
Om du, trots dessa varningar, skulle bli arresterad för innehav av narkotika, blir du obönhörligen satt i polisarrest om du inte kan betala borgen. Borgenssummorna brukar ligga på minst 50 000 bath (ca 10 000 kronor), hur mycket summan sätts till beror lite på vilken mängd och typ av narkotika som det handlar om.
   Svenska ambassaden kan INTE låna dig pengar till borgenssumman, däremot kan de hjälpa till med förmedling av pengarna från anhöriga i Sverige.
   Om du är arresterad för innehav av heroin, kan du troligen inte räkna med något borgensförfarande.

 
 
  Mejla gärna dina bästa Restips till: res@jordenrunt.nu
  (då blir alla tusentals resenärer som besöker jordenrunt.nu jätteglada!)