Fakta om ReseförsäkringenLågpris >>> flyg - hotell - reseförsäkring - e-guidebok

En fullgod reseförsäkring är mer eller mindre livsviktig och du bör inte ge dig av på en resa ut i världen utan den.
 


Beställ reseförsäking genom Gouda
Betala till deras plusgirokonto eller direkt med bankkort (Visa / Master Card).
Reseförsäkringar (från 23 kr/dag)   Utlandsstudieförsäkring

 
Varför behöver du en reseförsäkring?
 
Du har kanske råd att förlora kompaktkameran och köpa plåster och huvudvärkstabletter. Men har du råd att vara utan en reseförsäkring om du…
…behöver bli hämtad med ambulanshelikopter efter ormbett i Thailands djungler.
…får en fet sjukhusräkning efter att ha hamnat på sjukhus i USA.
…bryter foten på Inkaleden i Peru och snabbt behöver transport/vård.
 
Om du skall stå för dessa kostnader själv, kan det bli väldigt dyrt. Har du en försäkring, täcker den kostnaderna i samband med eventuella sjukdomar eller olyckor.
 
Vad ingår vanligen i reseförsäkringar
 
En heltäckande reseförsäkring bör exempelvis täcka följande:
– Läke-, sjuk- och tandvårdskostnader.
– Hemtransport på grund av sjukdom eller olycksfallsskada.
– Nära anhörigs resa till dig om du har blivit svårt sjuk.
– Merkostnader för ändrat boende på grund av sjukdom eller olycksfallsskada.
– Hemtransport om nära anhörig blir allvarligt sjuk, skadad eller avlider.
– Invaliditets- och dödsfallsersättning på grund av olycksfall.
– Ansvarsskydd – betyder att försäkringsbolaget står för eventuella skadestånd du kan bli skyldig att betala om du skadar någon annan människa eller någon annans egendom.
– Rättsskydd – betyder att försäkringsbolaget tar dina rättegångs- och advokatkostnader vid eventuella tvister som löses i rättegång.
– Överfallsskydd.
 

Reseförsäkring som ingår Hemförsäkringen

 
I Hemförsäkringen ingår normalt en fullgod reseförsäkring för de första 45 dagarna
av resan (som kan förlängas mot extra avgift).
 
Tänk på att det vanligen är en självrisk på 1 000-1 500 kr i hemförsäkringen.
(vissa bolag kan ha en tilläggsavgift, så att du slipper självrisken).

Läs de finstilta försäkringsreglerna, så du vet vad som gäller på resan.

Folksam   If reseförsäkring   Länsförsäkringar   Trygg Hansa
 
Om du har hemförsäkring och skall vara borta länge de 45 dagar som ingår, jämför vad som blir billigast: förlänga hemförsäkringen eller teckna en separat reseförsäkring.
 

Teckna en separat Reseförsäkring

 
Gouda Reseförsäkringar och ERV är de två största bolagen när det gäller separata reseförsäkringar (exempelvis för dig som inte har någon hemförsäkring).

Gouda har ingen självrisk på sina reseförsäkringar. Däremot är det 1 500 kr i självrisk för ERVs billigaste reseförsäkringar (Backup Basic och Backup Extended).

Tecknar du en separat reseförsäkring, går det ofta att välja med eller utan stöldskydd. Med stöldskydd betyder att försäkringen gäller vid skada, sjukdom och stöld (reseutrustning, resehandlingar och biljetter). Om du väljer bort stöldskyddet, blir försäkringen billigare.
 

Viktigt att tänka på…

 
Jämför vad som ingår och inte ingår
Fler faktorer än priset är viktigt att jämföra vid val av reseförsäkring: eventuell självrisk, förbjudna äventyrsaktiviteter (ex. dyk, skärmflyg, bungy…) och förbjudna länder. Läs de finstilta försäkringsreglerna!

Vid sjukdom eller olycka
Innan du reser iväg, ta reda på (och skriv upp på flera platser) hur du kontaktar ditt försäkringsbolag vid stöld, skada eller sjukdom utomlands (alltid jobbigare att leta sådana uppgiftyer om man exempelvis mår dåligt utomlands).

Förbjudna äventyrsaktiviteter
Vissa äventyrsaktiviteter kan vara förbjudna. Vilket betyder att om du skadar dig i samband med en förbjuden äventyrsaktivitet, får du ingen ersättning.

Förbjudna länder
Länder eller områden kan vara förbjudna (vanligen krigstillstånd eller oroligt område). Vid resa till förbjudet land eller område, utgår ingen ersättning om något händer där (men om krigstillstånd uppstår när du redan är där, gäller dock reseförsäkringen).

Självrisk på försäkringen
Ersättning betalas bara ut på belopp som överstiger självrisken. Om självrisken är 1 500 kr och läkarräkning är under 1 500 kr, betalas ingen ersättning ut (likadant med en vara värd under 1 500 kr som blir stulen). Varje enskild händelse behandlas för sig, så vid självrisk på 1 500 kr och om du under resan gör tre läkarbesök som vardera kostar 700 kronor, får du ingen ersättning alls (då varje läkarräkning understiger självrisken).
 
Robert Karlsson // Jorden Runt //
 


Beställ reseförsäking genom Gouda
Betala till deras plusgirokonto eller direkt med bankkort (Visa / Master Card).
Reseförsäkringar (från 23 kr/dag)   Utlandsstudieförsäkring
 
 
 
 
  Mejla gärna dina bästa Restips till: res@jordenrunt.nu
  (då blir alla tusentals resenärer som besöker jordenrunt.nu jätteglada!)
 
 

    Stolta partners till jordenrunt.nu

    Booking.com

             

             

    Fler Reseföretag som tar dig ut i världen

    Annonsera på jordenrunt.nu
jordenrunt.nu på Facebook
jordenrunt.nu på twitter
RSS prenumerera på jordenrunt.nu
Robert \\