Lagförslag – Resenärer skall betala vid katastrofinsatser

I framtiden kan det bli ännu viktigare att se till att man har ett fullgott reseskydd i form av reseförsäkring, då regeringen föreslår en lag där resenären själv skall bli betalningsskyldig vid katastrofinsatser utomlands (att resa med en reseförsäkring har alltid varit livsviktigt, men kan alltså i framtiden bli ännu viktigare).
 
I ett lagförslag som har lämnats till Riksdagen föreslår alltså regeringen att staten fortsatt ska ha en beredskap för att kunna genomföra en konsulär katastrofinsats vid riktigt allvarliga händelser när ett stort antal svenskar drabbas utomlands.
   Regeringen anser att således staten skall ta ett ansvar för en katastrofinsats, men det skall enligt dem inte innebära att staten skall bära alla kostnader.
   Regeringen vill därför att den som får hjälp vid en konsulär katastrofinsats ska ersätta staten för de kostnader som uppstått när han eller hon har evakuerats eller har fått hälso- och sjukvård.
 
Man betonar i detta förslag vikten av att ha en fullgod reseförsäkring vid utlandsresa – som kan täcka eventuella kostnader i efterhand om en katastrofinsats har skett.
 
Om lagen går igenom – blir det således ännu viktigare att teckna någon form av reseförsäkring (det kan vara i form av en hemförsäkring där det ingår reseförsäkring, eller en separat tecknad reseförsäkring).
 
Det blir även ännu viktigare att läsa det finstilta i reseförsäkringarna i framtiden. Många reseförsäkringar täcker till exempel inte om någon reser till ett krigsområde, men däremot räcker försäkring om ett krigstillstånd uppstår när man redan befinner sig på en plats (så vid uppkomna katastrofer skall försäkringarna i nuläget gälla, men kolla ordentligt i framtiden vad som gäller just din försäkring).
 
Nedan en sammanfattning av lagförslaget:
 
Den nya lagen – om den går igenom – reglerar vilket ansvar svenska staten ska ha för att bistå svenskar som drabbas av kris- eller katastrofsituationer utomlands. Utgångspunkten är att den enskilde har ett grundläggande ansvar vid vistelse utomlands.
   Staten ska i huvudsak ha ett ansvar för att ha en organisation och en beredskap för att kunna gripa in och stötta enskilda vid kris- eller katastrofsituationer utomlands då många människor med anknytning till Sverige drabbas.
   Statens ansvar ska vara sekundärt och det ska komplettera övriga aktörers insatser. Dessa aktörer kan exempelvis vara reseföretag, försäkringsbolag och det drabbade landet.
 
Den enskilde ska vara ersättningsskyldig till staten för sådana kostnader som direkt kommer honom eller henne tillgodo och som bör kunna täckas av en eventuell reseförsäkring. Härigenom betonas den enskildes grundläggande ansvar vid vistelse utomlands.
 
Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2010.
 
I följande PDF-fil kan du läsa hela lagförslaget:
www.regeringen.se/content/1/c6/13/98/44/a4444a39.pdf

Text & research: Robert Karlsson - tipsa gärna...
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email