Oganisationen Quetzaltrekkers arrangerar trekkingturer i Guatemala och all vinst från verksamheten går bland annat till att driva ”Escuela de la Calle” […]...