Bilder: Rädda Barnen, Amnesty. Illustration: Ilon Wikland
 
Volontärarbete
 
Volontärarbete i ett främmande land, är trots låg lön och enkelt boende en eftertraktad arbetsform. Kraven från de olika organisationerna, som skickar iväg volontärer till andra länder, är hårda.
   Yrkesutbildning och ofta två års yrkeserfarenhet inom det yrke du skall arbeta med krävs. Förutom detta är det också nödvändigt med vissa språkkunskaper, i många fall behöver du kunna prata landets språk bra.
   De flesta organisationer kräver att du skall skriva kontrakt för en period om två år, ofta ingår en utbildningsperiod före du reser iväg.
   Lönen varierar, du får oftast bostad, tur och retur resa betald plus fickpengar eller lön.

Vill du veta mer om de olika organisationer som skickar ut volontärer, kan du till exempel höra med din arbetsförmedling om de har information. Här nedan presenteras några av de större organisationerna:

Forum Syd, en paraplyorganisation för ungefär 100 medlemsorganisationerna, rekryterar biståndsarbetare för sig eller någon av medlemsorganisationerna.
Telefon: 08-702 77 00
Hemsida:
www.forumsyd.se

Forum Syd har följande avtal för volontärer:
* Arbetskontrakt på 2 år.
* Volontären, samt medföljande barn, har rätt till resa tur och retur till arbetslandet.
* De betalar vaccinationer.
* Tre månaders uppsägningstid. Avbryter volontären anställningen i förtid får han själv betala hemresan.
* Bostad och viss grundutrustning är gratis.
* Lönen följer index, cirka 7-8 000 kronor i månaden (ingen skatt).
* Forum Syd betalar ATP-avgift, tecknar sjuk-, olycksfalls- och läkekostnadsförsäkring.

UBV, Utbildning för biståndsverksamhet, är en svensk biståndsorganisation med verksamhet i Latinamerika och Sverige. Är partipolitiskt och religiöst obundna och verksamheten finansieras med stöd av det svenska biståndsorganet SIDA.
Hemsida: www.ubv.se

UBV har följande avtal för volontärer:
* Arbetskontrakt på 2 år (kan förlängas upp till 4 år), fem veckors betald semester per år.
* Du får fri utresa och hemresa.
* De betalar vaccinationer och försäkringar.
* Du får skattefritt utflyttningsbidrag på 14 520 kronor.
* Lönen varierar beroende på landets kostnadsnivå, cirka 7-8 000 kronor i månaden (ingen skatt).
Mer info och ansökning här: www.ubv.se

Afrikagrupperna
Rekryterar ett tjugotal "solidaritetsarbetare" om året. Viss utbildning och arbetserfarenhet inom hälsofrågor, utbildning, jord och skog samt socialt arbete krävs.
Telefon: 08- 644 04 25
Hemsida: www.afrikagrupperna.se/arbeta.htm

Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF)
Förmedlar regelbundet praktikplatser till arbetsplatser inriktade på biståndsverksamhet och u-landsinformation till universitetsstuderande.
Telefon: 08-643 42 75
Hemsida: www.olive.se/2/fuf.html

Internationella arbetslag (IAL)
Anordnar volontärprogram där man arbetar i arbetslag om 10-15 personer med volontärer från andra länder. Arbetet är oftast praktiskt inriktat och man bor tillsammans i ett läger. Kräver inte några speciella meriter.
   Volontären betalar resan själv och får kost och logi på lägret. Oftast varar verksamheten i 2-3 veckor, engelska är det dominerande språket.
   För att vara med på ett arbetsläger i Nordamerika eller Europa är minimiåldern 18 år. För lägren i Afrika, Asien och Latinamerika är lägsta ålder 21 år och alla måste först ha varit med på ett läger i Nordamerika eller Europa.
Telefon: 08-643 08 89

Peace Quest
Fredsorganisation som anordnar utbytes- och volontärverksamhet, bland annat i före detta Jugoslavien.
Telefon: 08-669 75 20

Röda korsets ungdomsförbund
Tvååriga uppdrag i hela världen. En tremånaders förberedande utbildning ingår.
Telefon: 08-665 58 17

Voluntary Service Overseas
Internationell organisation som placerar 800 volontärer om året i Asien, Afrika och Oceanien.
Telefon: 00944-18-17801331

SVEKIV, Svenska Kibbutz Vänner
Arbeta på en Israelisk kibbutz 2 - 6 månader, du får arbeta utomhus på fruktodlingar eller i trädgårdar. Arbetstiden är 6-8 timmar per dag, 6 dagar per vecka. 2-3 dagar ledigt per månad, förutom helgdagarna.
   För din arbetsinsats får du kost och logi, samt en mindre summa fickpengar.
   Ålder 18-32 år.
Telefon: 08-660 93 93


Mer om att resa ut i världen och även arbete och studier utomlands:

www.jordenrunt.nu

| Om Jorden Runt | E-post | Rekommendera oss |
© expedition Jorden Runt 2002