Bilder: Rädda Barnen, Amnesty. Illustration: Ilon Wikland
 
Stöd hjälporganisationernas arbete
 
Här följer en guide till några av de organisationer som har hjälpverksamhet och hur just du kan stödja deras verksamhet. Kanske genom en gåva, genom att bli fadder för ett barn, stödarbete eller köpa något i deras shoper.
   Det viktigaste är inte hur eller vad du gör, utan att du gör någonting...
 
Afrikagrupperna   Amnesty   Caritas   Diakonia   Forum Syd   Greenpeace   Lutherhjälpen   MSF

Rädda Barnen   Röda Korset   SOS-Barnbyar   Sida   UBV   WWF   Volontär   Länkar   Hem  
 
 

 
Afrikagrupperna - www.afrikagrupperna.se -

Är en solidaritetsorganisation, partipolitiskt och religiöst obunden. Stödjer folken i södra Afrika, genom samverkan med såväl grupper och organisationer som institutioner och myndigheter i Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zimbabwe.
   Utvecklingsprojekt inom fem sektorer: hälsovård; utbildning; demokrati och självbestämmande; den sociala sektorn; samt jord, vatten, produktion och handel.

Bli medlem - Klicka här!
200 kronor per år, 100 kronor per år för studerande, arbetslös, pensionär och ungdomar upp till 25 år. I medlemsavgiften ingår tidningen Södra Afrika.

Stöd ekonomiskt - Klicka här!
Du väljer själv om du vill ge ditt stöd utan öronmärkning, eller om du vill att det ska gå till ett program eller ett bestämt projekt. Du kan också stödja hela verksamheten i ett av deras samarbetsländer, Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika eller Zimbabwe.
   Om du inte anger något, går stödet till Afrikagruppernas verksamhet i stort. Det kan då även gå till deras arbete i Sverige för södra Afrika och för en rättvisare värld.

 

 
Amnesty - www.amnesty.se -

Bli medlem i Amnesty idag. Tänd ljuset - livets ljus - för vuxna och barn som tvingas leva i hopplöshetens mörker. För dem kan din instats betyda skillnaden mellan liv och död.
   Du behövs som medlem för att Amnesty i ännu högre grad ska kunna avslöja och stoppa övergrepp. Aktiv eller inte, det bestämmer du själv. Det viktiga är att du ställer dig på de förföljdas sida och vägrar acceptera att människor inte har samma rättigheter bara därför att de fötts på "fel" plats på jorden.

Bli medlem - Klicka här!
Medlemsavgiften för 1999 är 240 kr, för personer under 19 år, heltidsstuderande, arbetslös, eller pensionär, är avgiften 160 kr. Förutom att stödja Amnestys arbete får du sex nummer av AmnestyPress.

Väggalmanacka 1999 - Beställ här!
Väggalmanackan innehåller 12 målningar i färg av konstnären Marika Lang. Dessutom en stor kalenderdel där du skriver upp allt du behöver komma ihåg. I almanackan finns också inbetalningskort som kan användas för att ge bidrag. Almanackan är en utmärkt gåva eller julklapp. Pris 59 kronor.

Du kan även ge ett valfritt bidrag som stöd för Amnestys arbete.

 

 
Caritas - www.caritas.se -

Caritas Sverige är katolska kyrkans biståndsorganisation.
   Deras uppdrag är bland annat att genom information väcka intresse för bistånds- och utvecklingsarbete, att genom bistånd verka för utveckling, att samordna det internationella biståndet inom Stockholms katolska stift, att bedriva socialt arbete i Sverige, bl a rådgivning och stöd i asyl- och flyktingärenden.

Stödmedlem - Klicka här!
Bli stödmedlem (caritasvän), årsavgift 100 kronor. Du kan också ge en summa via autogiro varje månad, dras direkt frå ditt bankkonto. Du kan stödja ett särskilt projekt, ett särskilt område eller ett särskilt land.

 

 
Diakonia - www.diakonia.se -

Diakonias uppgift är att arbeta för alla människors lika värde. Via lokala kyrkor och organisationer i femtio länder i Asien, Afrika och Latinamerika stödjer de människor som är fattiga, förtryckta och utsatta för våld. Eftersom arbetet sker tillsammans med lokala organisationer blir biståndet snabbt och effektivt. Diakonia är sex frikyrkors gemensamma biståndsorgan.

Ge en gåva - Klicka här!
Du kan bland annat stödja deras arbete genom en gåva via deras postgiro 90 33 04-4 eller ge en mer regelbunden gåva genom autogiro. Genom autogiro överförs en summa automatiskt från ditt bankkonto, du bestämmer själv hur mycket och under hur lång tid.

Gåvo- och minnesblad - Klicka här!
Du kan också hedra någons minne eller uppvakta vid till exempel födelsedag med en gåva till Diakonia. De sänder ett vackert gåvobrev till den/de som du vill uppmärksamma.

Bancos Samaritfond - Beställ folder om fondsparande!
Om du väljer Bancos Samaritfond för ditt eget sparande kan du låta 2% årligen gå till Diakonia. Detta utgör en mycket viktig del för Diakonias finansiering av biståndet.

 

 
Forum Syd - www.forumsyd.se -

Forum Syd är en samarbetsorganisation inom folkrörelsebiståndet med ett hundratal svenska organisationer som medlemmar.
   Forum Syd ger bland annat stöd till medlemsorganisationernas biståndsverksamhet. Här ingår rådgivning, administrativ service, utbildning av biståndsarbetare, rekryteringsstöd, seminarier kring biståndsfrågor, m m.
   De förmedlar volontärplatser inom sin organisation eller till sina medlemsorganisationer.

 

 
Greenpeace - www.greenpeace.se -

Greenpeace är en religiöst och politiskt obunden miljöorganisation som arbetar över hela världen. I 25 år har Greenpeace oförtröttligt kämpat mot miljöförstörelse och misshushållning med jordens resurser.
   Många gånger har vi sett i TV och tidningar hur aktivister i gummibåtar lägger sig i vägen för atomprovsprängningar, för valfångarnas harpuner eller för gifttunnor som dumpas i havet.
   De direkta ickevåldsaktionerna har inte bara lett till bilder i massmedia. De har även bidragit till att en del miljöförstöring upphört eller förbjudits: dumpning av radioaktivt avfall i Nordsjön, förbränning av miljöfarligt avfall till havs, stopp för export av miljöfarligt avfall till fattiga länder osv.

Bli medlem - Klicka här!

 

 
Lutherhjälpen - www.svkyrkan.se/lh/lutherhj.htm -

Lutherhjälpen är Svenska kyrkans organisation för utvecklingssamarbete och katastrofhjälp.
   Deras uppgift är att stödja fattiga och utsatta människor oavsett hudfärg, religion, nationalitet eller politisk uppfattning. Förmedla kunskap och skapa engagemang för rättvisa, fred och utveckling. Påverka makthavare i Sverige att arbeta för rättvis fördelning, demokrati och mänskliga rättigheter.

Ge en gåva - Klicka här!
Genom att stödja Lutherhjälpen genom en gåva deltar du i ett omfattande utvecklingssamarbete med människor över hela världen. Ett samarbete som ger utsatta människor kraft att leva och utvecklas på egna villkor. Din gåva behövs och gör stor nytta, oavsett storlek.
   Du kan även skänka din gåva direkt via postgiro: 90 02 56 - 9

Långsiktigt stöd - Klicka här!
Du kan även ge en gåva via autogiro, det vill säga att en viss summa (som du bestämmer) dras automatiskt varje månad från ditt konto. Detta hjälper Lutherhjälpen att på ett långsiktigt sätt kunna planera och genomföra sitt utvecklingsarbete i länder med behov av hjälp.

 

 
Läkare Utan Gränser - www.stockholm.msf.org -

Läkare Utan Gränser/Médecins Sans Frontières (MSF) åtagande är att utan dröjsmål lindra nöd och rädda liv. Till deras grundprinciper hör att inte ta politisk hänsyn utan bara se till de nödlidandes behov, att i svåra humanitära situationer vittna offentligt om maktmissbruk och brott mot de mänskliga rättigheterna.
   Varje år åker cirka 2 500 läkare, sjuksköterskor, vatten- och sanitetsexperter och annan personal ut som MSF-volontärer till projekt i hela världen.

Gåva - Klicka här!
Du kan stödja Läkare Utan Gränser med en gåva eller genom att bli stödmedlem.
   220 kronor räcker för behandling av ett 20-tal kolerasjuka, 70 kronor kan ge 5 barn ett livslångt vaccinationsskydd mot mässling, 250 kronor bekostar kirurgisk utrustning för att behandla en splitterskadad, 150 kronor ger 5 familjer tillfälligt skydd vid en naturkatastrof, 600 kronor kan ge en flykting rent dricksvatten under två månader.

Arbeta som volontär - Klicka här!
Läkare Utan Gränser söker också volontärer inom följande områden: läkare, sjuksköterskor, nutritionister, laboratorieassistenter m fl.

 

 
Rädda Barnen - www.rb.se -

Rädda Barnens mål är en rättvisare värld för barn.
De arbetar för alla barns rätt att växa upp som harmoniska
och trygga människor, både i Sverige och ute i världen.
   De flesta av deras projekt finns i tredje världen, där hjälpen behövs som mest: utbildning, arbete bland barn i krig och på flykt, barn med handikapp och barn på gatan. Arbetet handlar också om att försöka påverka och förändra sociala förhållanden och attityder, avslöja övergrepp och skapa opinion. Detta sker alltid i samförstånd med barn och vuxna i det aktuella landet.
   Rädda Barnen har också mycket verksamhet i Sverige och engagerar sig alltmer i Östeuropa.

Bli medlem - Klicka här!
Ju fler medlemmar, desto större inflytande får Rädda Barnen.
   Det kostar 150 kronor för alla över 18 år och 50 kronor för dem som är under. Som medlem får du bland annat sju nummer per år av medlemstidning Barnen & Vi.

Fadder - Klicka här!
Som fadder bidrar du med minst 100 kronor varje månad under minst ett år, och därefter tills du själv säger upp fadderskapet. Din insats gör stor nytta för utsatta barn i världen.
   Som Rädda Barnen-fadder får du tidningen Barnen & Vi direkt hem i brevlådan. Dessutom får du deras särskilda fadderrapport där du kan följa arbetet runt om i världen.

Gåvo- och minnesblad - Klicka här!
Med Rädda Barnens Gåvo & Minnesblad har du alltid en passande gåva. Du stödjer Rädda Barnens arbete, samtidigt som du kan uppvakta eller hedra dina vänner på ett sätt som visar att du verkligen bryr dig.
   Nio vackra motiv finns att välja bland.

 

 
Röda Korset - www.redcross.se -

Ingen kan göra allt men alla kan göra något - visst är den en sliten klyscha men den är faktisk sann. Utan alla människor i världen som ställer upp med sin tid och sitt engagemang skulle Röda Korset inte finnas.
   Därför är ditt engagemang så viktigt.

Bli medlem - Klicka här!
Ditt medlemskap är mycket värdefullt för Röda Korset, ju fler medlemmar desto större inflytande!
   Det kostar 125 kronor per år att vara medlem i Röda Korset. Som medlem får du Röda Korsets tidning med nyheter och reportage om deras verksamhet i Sverige och internationellt.
   De erbjuder även familjemedlemskap - en familjemedlem betalar 125 kronor och resten av familjen 60 kronor var.
   Ständigt medlemskap kostar 1 500 kronor.

Stöd ekonomiskt - Klicka här!
Röda Korsets verksamhet bygger på frivilligt arbete men för att kunna utföra arbetet behövs också resurser till inköp av exempelvis mat, filtar och tält vid katastrofer eller för inköp av exempelvis byggmaterial till sjukhus och skolor.
   Vare sig du vill ge en tia eller flera tusen kronor så är ditt bidrag till Röda Korsets verksamhet mycket viktigt. Det enklaste sättet för enstaka bidrag är att använda ett helt vanligt inbetalningskort och fylla i postgironummer 900 800-4. Pengarna går till aktuella projekt.
   Du kan också märka på talongen om du vill att pengarna ska användas till något särskilt ändamål, exempelvis internationella insatser, katastrofinsatser eller hjälpverksamheten i stort.

 

 
SOS-Barnbyar - www.sos-barnbyar.se -

Bygger barnbyar som tar emot föräldralösa barn och barn som övergivits av sin biologiska mamma. Det finns många anledningar: krig, social misär, familjetragedier. Byarna byggs i länder där fattigdomen är stor, för närvarande finns 371 barnbyar i 127 länder.
   Ett barn som bli omhändertaget i en SOS-barnby får ett hem med en mamma, andra vuxna och många barn i olika åldrar. Barnbymammorna bor permanent med barnen.

Fadder till ett barn - Klicka här!
200 kronor per månad eller mer.
   Alla barn som kommer till en SOS-Barnby får ett antal individuella faddrar. Som fadder får du information om ditt fadderbarn och ett foto. Du kan skriva direkt till barnet och får själv brev någon gång per år.

Byfadder - Klicka här!
100 kronor per månad eller mer.
   Du engagerar dig i en speciell by och får rapporter från verksamheten där. SOS väljer en by som verkligen behöver extra stöd, om du inte själv har något önskemål.

Nybyggare - Klicka här!
Det kostar 50 kronor per månad eller mer.
   Ditt månatliga bidrag går till byggnation av nya byar och du får kontinuerliga rapporter från byarnas framväxt, till invigningsdagen.

Barnbyvän - Klicka här!
50 kronor per kvartal eller mer.
   Pengarna används bland annat till utbildning av mammorna och förbättring av befintliga byar. Du kan följa verksamheten genom SOS BarnbyNytt som skickas till dig fyra gånger per år.

Allmänna gåvor
Du kan stödja genom en penninggåva, utan att binda dig för framtida åtagande, sätt in din gåva på pg 90 02 03-1.

 

 
Sida - www.sida.se -

Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, stöder drygt 2 600 biståndsinsatser. De övergripande målen för svenskt bistånd är att bidra till minskad fattigdom, ökad demokratisering och en hållbar utveckling i våra samarbetsländer.
   Sveriges totala bistånd uppgår till 12,4 miljarder under 1998 (0,7% av BNI). Sida förmedlar den största delen - omkring 8 miljarder. 3 miljarder går till det multilaterala biståndet - stöd som kanaliseras främst via olika FN-organ. 778 miljoner är avsatta till flyktingmottagning i Sverige.
   Insatserna bygger på de prioriteringar som mottagarländerna gör och är beredda att avsätta egna resurser för. Sidas uppgift är att förmedla kunskap och kapital. Biståndsformerna är olika; exempelvis gåvobistånd, tekniskt- och ekonomiskt samarbete och forskningsbistånd.
   En stor del av den svenska hjälpen förmedlas till ett 20-tal särskilt behövande länder. Under de närmaste åren ska biståndet koncentreras så att man satsar mest där man tror att bäst resultat kan nås.

 

 
UBV - www.ubv.se -

Utbildning för biståndsverksamhet, är en svensk biståndsorganisation med verksamhet i Latinamerika och Sverige. Är partipolitiskt och religiöst obundna. I Sverige arbeter UBV för att samla och nå fler människor som vill öka intresset för och sprida kunskap om Latinamerika.

Bli medlem - Klicka här!
Medlemskap i UBV kostar 300 kronor. För en familj kostar det 450 kronor. Du stödjer derasarbete och får även medlemstidningen Condoren där kan du följa volontärarbetet och få nyheter från samarbetsländerna. Vidare ingår en prenumeration på Tidskriften Latinamerika.
   Vill du vara medlem utan att få tidskriften Latinamerika kostar det 165 kronor.

 

 
WWF Världsnaturfonden - www.wwf.se -

Världsnaturfondens naturvårdsarbete finansieras i första hand med insamlade pengar och inte med bidrag från samhället. Ett stöd till WWF är ett stöd för framtidens natur där kommande generationer av miljoner djur- och växtarter ska leva tillsammans med våra egna barn och barnbarn.
   Ditt bidrag används för att skydda hotade djur, växter och naturområden här i Sverige och runt om i världen.

Stödjande medlem - Klicka här!
Årsavgift 200 kronor.
   Du blir en viktig länk i kedjan av naturvänner som gör Världsnaturfondens arbete för att bevara en levande jord för kommande generationer möjligt. Du får dessutom tidningen WWF EKO, med aktuell information om natur och miljö, och en årsrapport som berättar vilka naturvårdsresultat som du hjälpt till att åstadkomma.

Pandafadder - Klicka här!
50 kronor per månad eller mer.
   Som Pandafadder ger du ett bidrag varje månad genom autogiro, dvs en automatisk överföring från ditt bank- postgiro- eller personkonto. Du får tidningen WWF EKO och en årsrapport som berättar vilka naturvårdsresultat som du hjälpt till att åstadkomma.

Uppvaktning på bemärkelsedag - Klicka här!
Uppvakta med en gåva till Världsnaturfonden vid högtidsdagar. Skänker du 100 kronor eller mer skickar de ett vackert naturtelegram till den du vill hylla.
   Ligger tropikskogen festföremålet varmt om hjärtat, gör henne/honom till Djungelvakt! Bidra med 200 kronor eller mer till deras tropikskogsarbete så skickar de ett fint Djungelvaktdiplom.
   Betala din gåva till Världsnaturfonden WWF, postgiro 90 1974 - 6 och lämna nedanstående uppgifter i rutan för meddelande till betalningsmottagaren:
   1. Namn på den person som du vill hylla
   2. Fullständig adress dit du vill att vi skall skicka telegrammet/diplomet
   3. Eventuell personlig hälsning
   4. Ditt eget namn
   5. Det datum du vill att hälsningen skall vara framme (betala minst 5 arbetsdagar före detta datum).

Föreningssparbankens Världsnaturkort - Klicka här!
Föreningssparbanken lanserar nu Världsnaturkortet i samarbete med Världsnaturfonden. Kortet finns i två versioner: Mastercard och Maestro.
   Föreningssparbanken bidrar till WWFs naturvårdsarbete med 50 kronor per kort och år och med en krona per köp. Det innebär att WWFs projektverksamhet stöds varje gång du betalar med kortet, utan att det kostar dig något extra.
   Bidraget från korten kommer att gå till Världsnaturfondens naturvårdsarbete i Sverige, bland annat till Östersjöprojekten.

 

 
Länkar

Bistånds- och hjälporganisationer

Omtanken
En förteckning över nästan 400 organisationer och föreningar i Sverige som arbetar med bistånd, miljö och socialt arbete.

Evreka
Länkar som har med hjälporganisationer att göra.

Punkt.se
Länkar som har med hjälp- och biståndsorganisationer att göra.

Sunet
Länkar till humanitära organisationer.

Yahoo
Länkar som har med hjälporganisationer och bistånd att göra.

| Om Världen | Dina pengar | Volontärarbete | Rekommendera oss | Kontakta oss | Nyheter |
| Resemagasin | Reselänkar | Webresan | Webkameror | Webradio | Fotbollslänkar |
© expedition Jorden Runt 1999