Bilder: Rädda Barnen, Amnesty. Illustration: Ilon Wikland
 
Organisationer med 90-nummer
 
Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) är den organisation som delar ut post- och bankgironummer som börjar på 90 till organisationer. Detta är ett bevis för att insamlingen är kontrollerad och en säkerhet för att skänkta pengar hamnar rätt.
   Ca 300 insamlingsorganisationer (se lista nedan) är idag knutna till SFI och har förbundit sig att följa SFIs anvisningar och att kontinuerligt få bl.a. sina redovisningshandlingar granskade av SFI och av SFI särskilt utsedda kontorevisorer.
   SFI har bildats av organisationerna: Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), LO, Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) och Tjänstemännens Centralorganisation (TCO).

Organisationer med 90-nummer, i bokstavsordning:

A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  | J  |  K  |  L  |  M  |  N

O  |  P  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  Å  | 

A
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

A World of Friends  901232-9
Abrigo Rainha Silvia, Insarnl.stift. för  904045-2
Afghanistankornmitten, Svenska  900780-8
Afrikagrupperna  900337-7
Aftonbladet Hjälper  901S01-7
Agape Foundation  900959-8
Akademiska sjukh. utvecklingsf., Stiftel  900292-4
Albert och Gerda Svenssons stiftelse  900888-9
Alkohol-o narkotikamissbruk, Riksförb mot  900564-6
Allkristna Döv-Missionen  901901-9
ALWOM  901400-2
Alzheimerfonden, Insamlingsstiftelsen  901119-8
Amalgamskadefonden  900765-9
Amazonasföreningen i Härryda  901515-7
Amnesty International  900072-0 och 900400-3
Amnestyfonden, Svenska  900070-4
AMREF-Sweden  900242-9
Ankaret, Insamlingsstiftelsen  901401-0
Ankis minnesfond - insamlingsstiftelse  901146-1
Anorexia-bulimia, Stiftelsen  900898-8
Assar Gabrielssons Fondförklin. forskn speciellticancersju, Stift  900064-7
Astma- och Allergiforbundet  900906-9
Astma-Allergifond, Stockholms läns  900432-6
Astrid Lindgrens insamlingsstiftelse för ett bättre djurskydd  901171-9

B
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Baltikumhjälpen i Stockholm  901994-4
Baptisternas sociala mission  901960-5
Barn i Guds Värld  901128-9
Barn i nöd, Stiftelsen  90 1104-0
Barn-Samariten, Insamlingsstift.  901130-5
Barncancerfonden/Barncancerföreningarnas  902090-0
Barncancerforen i Gävle-Dala-regionen  900505-9
Barncancerföreningen i Stockholmsregionen  900290-8
Barncancerföreningen i Södra regionen  900330-2
Barncancerföreningen i Umeå sjukvårdsreg  903080-0
Barncancerföreningen i Uppsalaregionen  900010-0
Barncancerföreningen i Västra Sverige  900660-2
Barncancerföreningen i ö:a Götaland  900707-1
Barndiabetesfonden, Stiftelsen  900059-7
Barnen i Screbrenica och Zepa, Insaml.st  900387-2
Barnens Ark, Internationella stiftelsen  900501-8
BARNfonden  901302-0 och 901301-2
Barnhjälpsfonden Child Welfare Service  901565-2
Bassestiftelsen  901036-4
Beridna högvakten, Föreningen för den  901550-4
Bharat Indien-Bistånd  900919-2
Bibelsällskapet, Svenska  900626-3
Blinda barns utveckling, Riksförening  900969-7 och 900902-8
BLLF Sweden  900428-4
Blodfonden  900421-9
Blomsterfonden, Föreningen  902530-5
Blödarsjuka i Sverige, FBIS, Förbundet  901955-5
Boliviagruppen  900378-1
BRIS, Riksförbundet  901504-1
Brottskadehjälpen, Insarnlingsstiftelsen  901228-7

C
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Cancer- och Trafikskadades Riksforbund CTRF  900254-4
Cancerfonden-Riksföreningen mot cancer  901986-0 och 901951-4
Cancerforeningen i Stockholm  9006 90-9
Cancersjukas Riksförbund, Sveriges  900312-0
Caritas Sverige  900490-4
CP-barnens Hjälpfond, Stiftelsen  900925-9
Cystisk fibros, Riksförbundet  900228-8

D
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Dalafonden for cancersjuka  900396-3
De Handikappades Riksförbund  901923-3
Demensfonden, Stiftelsen  900858-2
Den öppna dörren, Riksföreningen  900915-0
"DET GODA ALTERNATIVET", Insamlingsstift  900584-4
Diabetesforbundets Forskningsfond, Stiftelsen Svenska  900901-0
Diakonia  903304-4
Drottning Silvias jubileumsfond för  900150-4
Dyslexifonden, Stiftelsen  900931-7
Dövas Riksforbund, Sveriges  900024-1 och 900417-7
Dövas Studie- och Ungdomsgård  900089-4

E
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

ECPAT Sverige  903434-9
Elevorganisationen i Sverige  900223-9
ELVIRA - Insarnlingsstiftelsen framtidens energi  900757-6
En rökfri generation, Shftelse  901979-5
Erik Edins Insamlingsstiftelse för alkoholens och narkotikans offer  901502-5
Erikshjälpen  900928-3
Estlandshjälpen, Blekinge  901103-2
Ett drogfritt Sverige, Riksorg. for  901120-6
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen  900990-3 och  901002-6

F
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Fistulasjukhuset, Stiftelsen  900296-5
Fonden mot valdet i Kungälv, Stift. för  901620-5
Forskning utan djurforsök, Stiftelsen  907090-5
Fredsrådsfond, Sveriges  900380-7
Frälsningsarmens insamlingsstiftelse  900480-5
FUB, Riksförbundet  900803-8
"FÖR BARNENS BÄSTA", Föreningen  900767-5
Förstamajblommans Riksforbund  901907-6
Föräldraföreningen Mot Narkotika, Riksf  901000-0

G
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Gatubarn, Stiftelsen  900401-1
Ge livet en chans, Stiftelsen  900345-0
Geriatriska Fonden  900495-3
Gideoniterna  900908-5
Glädjens Budskap, Stiftelsen  909000-2
Greenpeace Norden, Föreningen  900502-6 och 901240-2
Grön Jord  900442-5
Gunnar Nilssons Cancerstiftelse  900773-3
Gävle Cancerfond, Stiftelsen  901112 3
Göteborgs Kyrkliga Stadsrnission  900209-8

H
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Handikappidrottsförbundet, Svenska  901212-1
Hannas Hjälpverksamhet  901222-0
Hela Människan  903216-0
Hjälp skolor och elever, Insamlingsstiftelsen  901161-0
Hjälpverksamheten Hjärta till Hjärta  900785-7
Hjärnfonden, Stiftelsen  901125-5
Hjärt- och lungsjukas länsforening i Göteborg o Bohus län  900019-1
Hjärt- och Lungsjukas länsforening i Stockholms län  900332-8
Hjärt- och lungsjukas Riksförbund  901010-9 och 900011-8
Hjärt-Lungfonden, Sv Nationalför  900347-6 och 909192-7
Hjärtebarnsföre / Hjärtebarnsfonden  900587-7
Hoppets Stjärna, Insamlingsstiftelsen  900253-6
Hospicevård, Stiftelsen  900652-9
HUMLAN, Forskningsstiftelsen  900832-7
Hungerprojektet, Stiftelsen  901997-7
Hälsoforskning, Stiftelsen  900992-9
Hörselskadades Riksförbund  900073-8
Hörselskadades Riksförbunds forskn.fond  900356-7

I
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Ibra Radio Federation  900618-0
if, Insamlingsstiftelsen for Föräldralösa barn  900989-5
Individuell Människohjälp  900706-3 och 901703-9
Insamlingsföreningen mot våld och droger  900538-0
Insamlingsstiftelsen för ett monument i Stockholm över Raoul Wal  901043-0
Institutet för Bibelöversättningar  900303-9
Intem. Barnbyar, Svenska Förbundet för  900942-4
Internationellt Hjälparbete-Våra Bröder, Stift. Svenskt  900077-9
IOGT-NTO-rörelsens Internationella institut, Stiftelsen  900463-1

J
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

JAG, Stiftelsen  900616-4
John Hrons Insamlingsstiftelse  900005-0
Jubileurnsklinikens forskn.f. mot cancer, Stiftelsen  900979-6
Jämtlands läns Cancer- o Omvårdnadsfond  902002-5

K
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

KFUKs o KFUMs Riksforbunds Internationella arbete  901855-7
Konstnärshem, Stiftelsen  900923-4
Konung Gustaf V:s Jubileumsfond  900880-6
KOSMOS, Insamlingsstiftelsen- Örebro  901500-9
Kristen Samverkan Småland-Blekinge  901140-4 och 901141-2
Kulturarv utan gränser, Stiftelsen  901404-4
Kungaparets Bröllopsfond, Stiftelsen  900676-8
Kurdiska Kulturstiftelsen i Stockholm  902500-8
Kvinna till Kvinna, Insamlingsstiftelsen  901800-3
Kväkarhjälpen  908070-6

L
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Lantbrukarnas Stift. f. Int. Bistånd  900595-0
Laryngfonden, Stiftelsen  900202-3
Lepramissionen  900393-0
Lewi Pethrus Stift för Filantropisk Verk  900306-2
"Lille Hans", Insamlingsstiftelsen  901045-5
Linneahuset  900204-9
Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala,  900940-8
Livskraft, Forskningsstiftelsen  901999-3
LIVSVILJA, ideell förening  900868-1
LP-verksamhetens Insamlingsstiftelse  901696-5
Lustgården Mälardalen, Stiftelsen  901905-0
Lutherhjälpen  90 02 56-9
Läkare mot AIDs Forskningsfond, Stift.  900695-8
Läkare utan gränser  900603-2

M
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Mag- och tarmsjuka, Riksförbundet för  900302-1
Maj-Lis Filantropiska verksamhet i Portugal, Stiftelsen  900499-5
Malmö Kyrkliga Stadsmission  900325-2 och 900324-5
MDM Sverige, Läkare i Världen  900954-9
Med. forskn. v regionssj.i Örebro, Stift  900298-1
Mentor Sverige Insamlingsstiftelse  902502-4
Metodistkyrkan Hjälper  900571-1
MHF:s fond for trafiksäkerhet, Stiftelse  900770-9
Moralisk upprustning, Föreningen för  9006644
MS-Gruppen i Skåne av år 1976  901092-7

N
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Naturskyddsföreningen, Svenska  901909-2, 90l203-0, 901201-4, 901202-2, 901303-8 och 901204-8
Naturvärnet i Örebro län  901102-4
Neurologiskt Handikappades Riksförbund  901014-1 och 901007-5
Niklas fond mot våld och droger  900656-0
Nils W Svenningsens Stiftelse för Prematur forskning  900797-2
Njursjuka, Riksförbundet for  901030-7
Noaks Ark - Röda Korset, Stiftelsen  900718-8 och 900717-0
Noaks Arks Stödfond i Gävleborg  901150-3
Non-Violence Sweden, Stiftelsen  901911-8
Nordiska Samfundet Mot Plågsamma Djurförsök  901087-7 och 901803-7
Nybygget - kristen samverkan  900545-5 och 900558-8
Nybygget - kristen samverkan  900403-7

O
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Olof Palmes Intemationella Centrum  900775-8
Onkol klinikens i Uppsala forskn f, Stif  900053-0
Onkologiska klinikernas i Linköping Forskningsfond  901100-8
OSKAR FONDEN  900893-9

P
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

PACS, Pan Asia Cooperation Society  900092-8
Palmeras Vänner, Föreningen  901191-7
Parkinsonförbundets Forskningsfond  900794-9
Permobilstiftelsen  900700-6
Pingstförsamlingarnas Handikapp Verksamh  901989-4
Pingstmissionens U-landshjälp,Stift. Sv.  900050-6
PLAN Intemational Sverige Insamlingsstiftelse  900701-4
Plötslig spädbarnsdöd, Föräldraföreningen  900212-2
Pool2Tusen, Idrottens marknadsföringsgr.  900427-6
Positiva Gruppens stödfond  900445-8
Projekt Nordirland  900293-2
Prostatabröderna  901313-7
PSB, Stiftelsen  900860-8
Psoriasisförbundet, Svenska  900300-5 och 900066-2
Psykiatrifonden  900750-1

R
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Radiohjälpen, Insamlingsstiftelsen  901950-6
Raoul Wallenberg-Föreningen  900252-8
RBU:s forskningsstiftelse  900371-6
Reumatikerförbundet  900319-5
Reumatikerföreningen i Göteborg  901975-3
Riksförbundet for hivpositivas (RFHPs) stödfond  900838-4
Ronald McDonald Barnfond, Stiftelsen  900702-2
Rotary Läkarbank, Stiftelsen  900472-2
Rädda Barnens Göteborgsförbund  900107-4
Rädda Barnens lokalfören i Halmstad  900145-4
Rädda Barnens lokalfören i Norrköping  900141-3
Rädda Barnens länsförb på Gotland  900165-2
Rädda Barnens Malmöförbund  900124-9
Rädda Barnens Riksförbund  900111-6, 900100-9, 901025-7 och 900105-8
Rädda Barnens Stockholrnsförbund  900103-3
Räddning af Skeppsbrutne, Sv Sällsk för  900500-0
Räddningsmissionen, Föreningen  900444-1
Röda korsets centralstyrelse, Svenska  900801-2, 900804-6, 900800-4, 900805-3, 900808-7 och 900809-5
Röda Korsets Julklappsadress, Svenska  900970-5 och 900904-4
Röda korsets ungdomsförbund  900806-1
Rörelsehindrade barn o ungd, Riksförbund  900071-2

S
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

SANGHA SOCIETAS  900843-4
Schizofreni (IFS), Intresseförening for  900727-9
Sexuellt likaberättigand, Riksförbundet  900590-1
SHANTI  901072-9
Sjundedags Adventistsamfundet  900721-2
Sjömanskyrkan i Göteborg, Stiftelse  900343-5
Skandinaviska Barnrnissionen  901080-2
Slaget om Östersjön  900637-0
Slaviska Missionen  900362-5
Sociala Missionen  900935-8
Socialforskningsfonden, Stiftelsen  900611-5
Soldathemmets Vänner, Älvdalen  900233-8
SOS-Barnbyar, Sverige, Insaml.stiftelsen  900203-1, 901700-5 och 900230-4
Stadsmissionen i Linköping  900878-0
Stella Maris, Insamlingsstiftelsen  900525-7
Stift. f. rikskyrklig verksamhet (SFRV)  902040-5, 902030-6 och 901040-6
Stiftelsenförpalliativmedicin  900835-0
Stockholm Water Foundation  900761-8
Stockholms kyrkliga sjömansvård, Stift.  9002114
Stockholms Stadsmission, Nödhjälpsinsaml  900351-8
STROKE-Riksförb mot hjärnans kärlsjukd  900530-7
Stödforeningen för cancerpatienter i västra Sverige  900885-5
Sv Joumalens Läkarrnission o Hjälpverks  901718-7
Sv Missionsforbundets U-landshjälp  900824-4
Svalorna Indien-Bangladesh sektionen,  901234-5
Svalorna Latinamerikasektion, Förening  900912-7
Sven Jerrings fond, Stiftelsen  9011 90-9
Svensk Internationell Barnhjälp, Stift  900575-2
Svenska Barnhjälpen, Insamlingsstiftelse  900845-9
Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg, Stiftelsen  901252-7
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen  901085-1
Svenska kyrkan i utlandet  90 16 03-1
Svenska kyrkans mission  90 99 99-5
Svenska Läkare mot Kärnvapen, Föreningen  9010 90-1
Sveriges Lions Hjälpfond, Insamlingsstiftelsen  901948-0
Sveriges Lucias hjälpfond, Insaml. stift.  902100-7
Synskadades Stiftelse  900326-0
Så ett Frö, Insamlingsstiftelsen  901508-2
Sällskapet för Medicinsk forskning, Svenska  901109-9

T
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

TCO - for intern. facklig solidaritet  901977-9
Team Mission, Stiftelsen  901320-2
TICO for världens barn, Insamlingsstift.  901503-3
Tobias Stiftelsen  901004-2
Tomtens fond för sjuka barn, Insamlingsstiftelsen  900628-9
Trafik- och Polioskadade, (RPT-S)  901020-8
Trafik- och polioskadade, Riksforbund f  900006-8
Trollhättans Reumatikerfond, Insaml.stif  900318-7
Trosgnistans rnission  900737-8
TV Inter Club  900620-6

U
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

U-landshjälp från Folk till Folk i  900604-0
Unga Allergiker  900730-3
Unga Reumatiker, Riksorganisationen  901704-7
UNICEF-kommitten, Svenska  902001-7
Utan Gränser  901001-8
Utbildning for Biståndsverksamhet  901017-4

V
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Vi planterar träd, Stiftelsen  900508-3
Vi unga, Förbundet  900771-7
Wizo i Göteborg  900425-0
Våga värna varandra, Föreningen  900850-9
Vård o fostran av barn o ungd,Fören for  900413-6
Världsnaturfonden WWF  908504-4, 901974-6 och 901971-2
Västmanlands forskningsfond mot cancer  900550-5

Å
Organisationsnamn  90-konto
                       
Tillbaka

Ågrenska AB  909110-9
Åldrandeforskning, Riksföreningen for  900239-5
Åter Till Livet, Insamlingsstiftelsen  901021-6

Afrikagrupperna   Amnesty   Caritas   Diakonia   Forum Syd   Greenpeace   Lutherhjälpen   MSF

Rädda Barnen   Röda Korset   SOS-Barnbyar   Sida   UBV   WWF   Volontär   Länkar   Hem

| Om Världen | Dina pengar | Volontärarbete | Rekommendera oss | Kontakta oss | Nyheter |
| Resemagasin | Reselänkar | Webresan | Webkameror | Webradio | Fotbollslänkar |
© expedition Jorden Runt 1999