I Malaysia finns ett väl utvecklat program där besökare kan bo i byar runt om i landet (Homestay) och i varje […]...