I Nödens Stund – Katastrof eller krig på resmålet!

Detta är sidan för dig på resande fot och handlar framförallt om hur du går tillväga i nödens stund.

Denna sida har sex råd vid katastrof på resmålet, till exempel naturkatastrof eller krigstillstånd.

>>> Skriv ut denna sida (ladda hem pdf-fil) och ta med på resan <<< ( fler tips i nödens stund: Nio råd om du blir bestulen  –  Åtta råd om du blir sjuk på resan )

1. Stor naturkatastrof där du befinner dig

Om det exempelvis blir en stor översvämning, vulkanutbrott, jordbävning eller en annan riktigt allvarlig naturkatastrof, kan du alltid kontakta svenska ambassaden för tips och råd hur du skall gå tillväga. Du kan även kontakta närmaste lokala turistbyrå för råd och tips och ytterligare fakta om läget i landet. Pratar du det lokala språket, följ nyheterna på radio och TV. Vid behov, ta dig ut ur katastrofområdet eller landet, men konsultera ambassaden och ditt försäkringsbolag för hur du bäst gör det.

Adress och telefon till Svenska ambassader / konsulat i hela världen: www.regeringen.se/sb/d/3696

Kontakta Försäkringsbolagens larmcentraler:
SOS International (hemförsäkringsbolagen: Folksam, if, Trygg Hansa…)    +45 70 10 50 50
Gouda Reseförsäkringar Larmcentral    + 45 33 15 60 60
Euro Alarm (Europeiska ERV)    +46 770 456 920

2. Stor naturkatastrof dit du är på väg

Om en naturkatastrof inträffar i ett område du är på väg till, avvakta att resa dit och inhämta ytterligare info om läget i området från turistbyråer och svensk ambassad. Pratar du det lokala språket, lyssna efter nyheter i TV och radio. Hör dig för på exempelvis ditt hotell, om de kan berätta vad de vet om läget.

Har du en flight inbokad till ett resmål där naturkatastrof inträffat, kontakta flygbolaget direkt.

3. Krig och inre stridigheter

Råden vid ett krigsläge är likvärdiga som för punkt ett och två. Sök fakta från Svenska ambassader, turistbyråer och följ nyhetsutsändningar i radio och TV. Vid behov, ta dig ut ur krigs- och katastrofområdet eller landet, men konsultera ambassaden och ditt försäkringsbolag för hur du bäst gör det.

4. Gäller försäkringen

Några av försäkringsbolagen (framförallt ERV Europeiska och Gouda) har en regel att deras reseförsäkringar inte gäller i krigsområden, det vill säga om det redan råder krigstillstånd i landet när du reser dit.

Om det uppstår krigstillstånd när du är på plats på resmålet, då gäller försäkringen och ditt försäkringsbolag kan bland annat hjälpa dig ut ur landet om det är nödvändigt.

Kontakta Försäkringsbolagens larmcentraler:

SOS International (hemförsäkringsbolagen: Folksam, if, Trygg Hansa…)    +45 70 10 50 50
Gouda Reseförsäkringar Larmcentral    + 45 33 15 60 60
Euro Alarm (Europeiska ERV)    +46 770 456 920

Naturligtvis hjälper även en svensk ambassad till om det uppstår krigstillstånd i ett land. Kontakta även dem. Adress och telefon till Svenska ambassader / konsulat i hela världen: www.regeringen.se/sb/d/3696

5. Kontakta din familj & vänner

Om en stor katastrof eller ett krigstillstånd uppstår, kontakta även direkt din familj och vänner och berätta att du är okej. Större katastrofer eller krigstillstånd brukar även bli stora nyheter hemma och om du är i området blir såklart familj och vänner orolig att du råkat illa ut

Gör detta även om du inte är precis i det drabbade området eller om du är i ett land med likvärdigt namn. Detta då familj och vänner därhemma i Sverige inte alltid vet exakt var du befinner dig eller om det området/landet du befinner dig i är inom katastrofområdet. Det kan vara så att de blandar ihop landsnamn, så inträffar en katastrof i Indien och du är i Indonesien, kan många hemma ha svårt att skilja på länderna och vara orolig för dig…

6. Extra länktips – Reseråd och varningar

Dessa länktips kanske är mer förebyggande, men jag lägger med dem här i alla fall…

Resevarningar från länders utrikesdepartement:
Sveriges UD – www.regeringen.se/sb/d/3436
Finlands UD – formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15735&contentlan=3&culture=sv-FI
Danmarks UD – um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger
Australiens UD – www.dfat.gov.au/zw-cgi/view/Advice
Brittiska UD – www.gov.uk/foreign-travel-advice
Kanadas UD – travel.gc.ca/travelling/advisories
USAs UD – http://travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/tw/tw_1764.html

Worldwide Earthquake Activity (senaste nytt om jordbävningar runt om i världen): earthquake.usgs.gov/earthquakes/map

WHO (World Health Organization) om hälsa, sjukdomar och epidemier:
www.who.int/csr/don/en

Research och fakta: Robert Karlsson (december 2014)

Skriv ut denna sida (ladda hem pdf-fil) och ta med på resan

Fler tips i nödens stund:
Nio råd om du blir bestulen
Åtta råd om du blir sjuk på resan eller råkar ut för en olycka

 
Nyttiga tips på jordenrunt.nu om reseplanering:

Skicka kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *