Gratis Australien – Queensland Museum South Bank

au-brisb-que-mus-fram
Queensland Museum South Bank i Brisbane har gratis inträde och det är öppet dagligen klockan 9:30-17. Det är ett naturhistoriskt museum, som även berättar om kultur och teknik i Queensland genom historien: www.southbank.qm.qld.gov.au/Visit+Us/Museum+Location Hitta till Queensland Museum South Bank:   De senaste restipsen om hel...
Läs mer...
RSS prenumerera på jordenrunt.nu
Robert \\